Wydać poezję? Czemu nie? „Echa Męki Pańskiej” Jacka Grzybowskiego
Poetycka opowieść o Męce Pańskiej

Poetycka opowieść o Męce Pańskiej

Czy w dzisiejszych czasach warto wydać poezję?

Chociaż poezja nie cieszy się taką popularnością jak kilkanaście lat temu (o czym świadczą tytuły publikowanych dziś w Polsce książek – przede wszystkim poradników i kryminałów), na rynku wydawniczym pojawiają się wciąż wiersze błyskotliwe, głębokie, przemyślane, urzekające skromnością formy i bogactwem treści.

 „Echa Męki Pańskiej” profesora Jacka Karola Grzybowskiego

Do nich zaliczyć można „Echa Męki Pańskiej” profesora Jacka Karola Grzybowskiego – biologa medycznego, autora wielu prac naukowych, monografii oraz tomów poezji. Książka opublikowana nakładem Wydawnictwa Borgis to zbiór piętnastu psalmów opisujących poszczególne Stacje Drogi Krzyżowej Jezusa Chrystusa. W każdym z tekstów swoją poetycką opowieść Grzybowski rozpoczyna od opisu tego, co znamy dzięki przekazom biblijnym. Koncentruje się nie tylko na okolicznościach towarzyszących Męce Chrystusa, lecz także na jego uczuciach i emocjach, gdy – w obliczu zbliżającej się śmierci – modlił się o zbawienie ludzi. To dla Grzybowskiego wielka tajemnica: bezwarunkowa miłość Stwórcy do Stworzenia. Ona właśnie staje się w „Echach Męki Pańskiej” pretekstem do refleksji o związkach łączących Boga i człowieka.

Filozoficzne przemyślenia o nas – ludziach XXI wieku

Ale autora interesuje coś jeszcze: mówiąc o cierpieniu Chrystusa, prof. Grzybowski zastanawia się nad kondycją nas samych, ludzi XXI wieku, którzy – w chaosie codzienności, w świecie pozbawionym wartości i autorytetów – muszą na nowo budować swoją rzeczywistość tak, by stała się miejscem sprzyjającym prawdziwemu przeżywaniu duchowości. Czy między życiem i śmiercią Chrystusa a naszą egzystencją istnieje wyraźna paralela? Czego możemy się nauczyć, przeżywając na nowo Stacje Drogi Krzyżowej? Grzybowski nie stawia jasnych, czytelnych odpowiedzi, próbuje zachęcić czytelnika do samodzielnego myślenia i przeżywania. W swojej poezji pozwala sobie wyłącznie na delikatne, sugestywne, przesycone lirycznym szeptem obrazy, które mają nas zatrzymać w biegu i zachęcić do uważnego przyglądania się światu i ludziom.

Przepięknie wydana książka

Ale wartość tej książki tkwi nie tylko w wierszach. „Echa Męki Pańskiej” to przepięknie wydana publikacja, wzbogacona grafikami Jacka Marcina Korbusa. Dzięki nim poetycka opowieść o Męce Pańskiej nabiera dodatkowego wymiaru. Ktoś mógłby stwierdzić, że dobra poezja nie potrzebuje wizualizacji, że wartość słów obroni się w pojedynku z wizualnym przekazem. To prawda.

Ale…

Ale w przypadku tomiku „Echa Męki Pańskiej” nie o walkę słowa z obrazem chodzi, lecz o harmonijny dialog, współgranie, uzupełnianie się opowieści. Korbus swoimi grafikami wpisał się w długą historię plastycznych opisów Męki Jezusa Chrystusa, tworząc coś, co stanowi istotne dopełnienie modlitewnego wymiaru psalmów, napisanych po to, by chwalić Boga. Dlatego „Echa Męki Pańskiej” to oryginalny poetycki dwugłos. I to on łączy się w jedną pieśń poświęconą wydarzeniom, które – chociaż miały miejsce tak dawno temu – wciąż inspirują artystów, pisarzy i filozofów do refleksji o naturze Boga i człowieka.

Comments are closed.