Poeta naszych dni 2020 konkurs dla Autorów wierszy publikowanych w antologii „Poezja naszych dni” (t. 1) - Wydaj z nami
Poeta naszych dni 2020
konkurs dla Autorów wierszy publikowanych w antologii „Poezja naszych dni” (t. 1)

Poeta naszych dni 2020
konkurs dla Autorów wierszy publikowanych w antologii „Poezja naszych dni” (t. 1)

Szanowni Państwo,
Wydawnictwo Borgis ogłasza konkurs „Poeta naszych dni 2020”, w którym nagrodą główną jest wydanie tomiku poezji w naszym wydawnictwie.

Konkurs skierowany jest do Poetów, których wiersze znajdą się w zbiorze poetyckim „Poezja naszych dni” (t. 1). Zachęcamy do udziału każdego Autora, którego utwory ukażą się w antologii.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym regulaminem konkursu.

 

REGULAMIN
Konkursu Literackiego
„Poeta naszych dni – 2020”

 1. Organizatorem Konkursu Literackiego „Poeta naszych dni – 2020”, zwanego dalej Konkursem, jest Borgis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ekologicznej 8/103, zwana dalej Wydawnictwem.
 2. W Konkursie mogą brać udział Autorzy, którzy opublikowali swoje wiersze w wydanym nakładem Wydawnictwa w 2020 roku zbiorze poetyckim „Poezja naszych dni” (t. 1).
 3. Spośród uczestników Konkursu zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca.
 4. Rozstrzygnięcia Konkursu dokonają Autorzy w drodze głosowania za pośrednictwem specjalnego formularza zamieszczonego na stronie Wydawnictwa (borgis.pl)
  1. Głosowanie odbędzie się zgodnie z zasadami ustalonej punktacji
  2. w głosowaniu będzie można wziąć udział tylko raz
  3. laureatami I, II i III miejsca zostaną autorzy, którzy uzyskają największą liczbę punktów, w odpowiedniej kolejności.
 5. Termin i czas trwania konkursu: od godziny 00.01 dnia 03.11.2020 r. do godziny 24.00 dnia 15.11.2020 r.
 6. Zgłoszenia do Konkursu Autorzy mogą nadsyłać do dnia 11.10 2020 r. wyłącznie z własnego adresu mailowego, który został podany w umowie wydawniczej do zbioru poetyckiego „Poezja naszych dni” (t. 1) lub na adres mailowy Wydawnictwa wskazany w tejże umowie.
 7. Wydawnictwo uhonoruje laureata I miejsca Konkursu nagrodami w postaci:
  1. medalu za osiągnięcie w Konkursie i dyplomu uznania,
  2. wydania zbioru jego wierszy (tomik poezji w formacie A5 lub B6, do 100 stron w druku, wersja papierowa oraz e-book). Warunkiem realizacji nagrody jest podpisanie przez laureata umowy wydawniczej Wydawnictwa (umowa licencji wyłącznej lub umowa przeniesienia praw autorskich).
 8. Wydawnictwo uhonoruje laureatów II i III miejsca Konkursu nagrodami w postaci medalu za osiągnięcie w Konkursie i dyplomu uznania.
 9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z przepisami ustawy o RODO z dnia 25 maja 2018 roku wraz z późniejszymi zmianami (więcej szczegółów: RODO).
 10. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Wszelkie zmiany będą ogłaszane na stronach Wydawnictwa (borgis.pl oraz wydajznami.pl).
 11. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

+48 602-287-179
+48 500-014-623
lub wysyłając maila z zapytaniem na adres:
poeta2020@borgis.pl